เรียน ท่านผู้ใช้งานระบบ Training OBEC

เรียน ท่านผู้ใช้งานระบบ Training OBEC

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งปิดระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบทำให้ไม่สามารถดำเนินการเข้าระบบ Training obec เพื่อทำการประเมินผลการอบรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้
ทั้งนี้ระบบ Training obec จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกครั้งนี้
โดยท่านผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการผู้ใช้งานระบบ Training OBEC โทร.062-662-4747 หรือ
LINE@: @trainingobec ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 – 18.00 น.

ขอแสดงความนับถือ