การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ประจำปี 2561

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ประจำปี 2561

เอกสารแนบ
1. หนังสือแจ้ง1  หนังสือแจ้ง2  หนังสือแจ้ง3  หนังสือแจ้ง4 /คำสั่ง
2. หน่วยพัฒนา/ตารางพัฒนา
3. สพท.ต้นแบบฝึกประสบการณ์/บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
4. หลักสูตร/คู่มือฝึกประสบการณ์