การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบปะและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็น 1 ใน 5 หน่วยพัฒนา โดยทั้ง 5 หน่วยพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมกัน ประกอบด้วย หน่วยกรุงเทพมหานคร ที่โรงแรมเอวาน่า
หน่วยพิษณุโลกที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน หน่วยขอนแก่นที่โรงแรมวีวิช หน่วยบุรีรัมย์ที่โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส
และหน่วยนครศรีธรรมราชที่โรงแรมทวินโลตัส