คลิปวิดีโอ การประชุมทางไกล “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” ปีงบประมาณ 2561

คลิปวีดีโอ การประชุมทางไกล “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” ปีงบประมาณ 2561

คลิก

https://www.youtube.com/watch?v=iwwjYS1QYfY