การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หนังสือนำ คลิก
บัญชีรายชื่อ คลิก
ตารางการอบรม คลิก

ขั้นตอนการอบรมข้าราชบรรจุใหม่ คลิก
เอกสารหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
1.ปกหน้า คลิก

2.คำนำ+สารบัญ คลิก
3.ข้าราชการบรรจุใหม่+ระยะที่ 1 คลิก
4.ระยะที่ 2 คลิก
5.ระยะที่ 3 คลิก
6.รายชื่อกลุ่ม plc + ภาคผนวก คลิก
7.ปกหลัง คลิก