ช่องทางการสนับสนุนแก้ปัญหาการใช้งาน (สำหรับแอดมินเขต)

ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิคได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.Line@ID :  @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย)

2. อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com

3.ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747

โดยสามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 น. – 18.00 น.