การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)

16 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มาพบปะและบรรยายพิเศษ “คุณธรรมกับนักบริหาร”
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก