โครงการ การพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

17 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
ท่านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ.
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร (A.T.C. ผู้นำ)
ระหว่างวันที่ 17 – 23 ก.ย. 60
โครงการ การพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี