แจ้งหน่วยผู้เสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

แจ้งหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/uyq45wHtgLl7WyT02
(ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม. 2560 หน่วยงาน ละ 1 คน)

เอกสารแนบ

หนังสือนำ
กำหนดการ